NHÀ PHÂN PHỐI, NHÀ THẦU CƠ ĐIỆN LẠNH GIÁP PHONG 0966.073.073

Tìm kiếm
Trang chủ Máy lạnh Trane

Máy lạnh Trane

CHILLER

Chiller giải nhiệt gió Trane
Chiller giải nhiệt gió Trane 588.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Chillers 115 to 500 Tons
Chillers 115 to 500 Tons 752.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Chiller Trane. Model: RTUD 80 to 250 Tons.
Chiller Trane. Model: RTUD 80 to 250 Tons. 289.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy làm lạnh không khí, Koolman
Máy làm lạnh không khí, Koolman 62.600.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy làm lạnh không khí, AquaKool / AquaTrine
Máy làm lạnh không khí, AquaKool / AquaTrine 39.800.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Chiller giải nhiệt gió RTAG- máy nén trục vít
Chiller giải nhiệt gió RTAG- máy nén trục vít 625.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Chiller giải nhiệt gió CGAP/H- máy nén xoắn ốc
Chiller giải nhiệt gió CGAP/H- máy nén xoắn ốc 326.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Chiller giải nhiệt gió CGAM- máy nén xoắn ốc
Chiller giải nhiệt gió CGAM- máy nén xoắn ốc 856.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao

MÁY LẠNH ĐẶT SÀN NỐI ỐNG GIÓ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ

AHU

Bộ xử lý không khí AHU. Model: CLCP020
Bộ xử lý không khí AHU. Model: CLCP020 119.800.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Bộ xử lý không khi AHU Model: CLCP008
Bộ xử lý không khi AHU Model: CLCP008 78.600.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Bộ xử lý không khí AHU. Moled: CLCP016
Bộ xử lý không khí AHU. Moled: CLCP016 103.600.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Bộ xử lý không khí (AHU). Model: CLCP025
Bộ xử lý không khí (AHU). Model: CLCP025 149.600.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Bộ xử lý không khí (AHU). Model: CLCP 004
Bộ xử lý không khí (AHU). Model: CLCP 004 56.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Bộ xử lý không khí (AHU). Model: CLCP010
Bộ xử lý không khí (AHU). Model: CLCP010 85.600.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Bộ xử lý không khí (AHU). Model: CLCP003
Bộ xử lý không khí (AHU). Model: CLCP003 49.800.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Bộ xử lý không khí (AHU). Model: CLCP012
Bộ xử lý không khí (AHU). Model: CLCP012 91.600.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Bộ xử lý không khí (AHU). Model: CLCP006
Bộ xử lý không khí (AHU). Model: CLCP006 69.600.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao

MÁY LẠNH TREO TƯỜNG

Máy lạnh Trane 4MCW0524 - 2.5HP
Máy lạnh Trane 4MCW0524 - 2.5HP 13.550.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy lạnh Trane 4MCW0518 - 2HP
Máy lạnh Trane 4MCW0518 - 2HP 9.390.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy lạnh Trane 4MCW0512 - 1.5HP
Máy lạnh Trane 4MCW0512 - 1.5HP 7.660.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy lạnh Trane MCW509 - 1HP
Máy lạnh Trane MCW509 - 1HP 5.200.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy lạnh Trane MCW524SB / TTK524SB
Máy lạnh Trane MCW524SB / TTK524SB 12.800.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy lạnh Trane MCW518SB / TTK518SB
Máy lạnh Trane MCW518SB / TTK518SB 9.400.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy lạnh Trane MCW512SB / TTK512SB
Máy lạnh Trane MCW512SB / TTK512SB 7.090.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy lạnh Trane MCW509SB / TTK509SB
Máy lạnh Trane MCW509SB / TTK509SB 5.890.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao

MÁY LẠNH ÂM TRẦN (CASSETTE)

MÁY LẠNH CASSETTE TRANE 3.5HP MCC530ZB/TTK530ZB
MÁY LẠNH CASSETTE TRANE 3.5HP MCC530ZB/TTK530ZB 32.560.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Điều hoà TRANE MCC536ZB/TTK536ZB
Điều hoà TRANE MCC536ZB/TTK536ZB 35.330.000 đ40.790.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Điều hoà TRANE MCC524ZB/TTK524ZB
Điều hoà TRANE MCC524ZB/TTK524ZB 27.390.000 đ37.390.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Điều hoà Trane MCC518ZB/TTK518ZB
Điều hoà Trane MCC518ZB/TTK518ZB 22.390.000 đ25.390.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Điều hoà TRANE MCC048ZB/TTK048ZB
Điều hoà TRANE MCC048ZB/TTK048ZB 41.790.000 đ51.790.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao

MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG

Tủ đứng Trane. Model: MCV048BB/TTK042KD
Tủ đứng Trane. Model: MCV048BB/TTK042KD 52.300.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Tủ đứng Trane. Model: MCV036BB/TTK536KD
Tủ đứng Trane. Model: MCV036BB/TTK536KD 43.400.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Tủ đứng Trane. Model: MCV036BB/TTK536KB
Tủ đứng Trane. Model: MCV036BB/TTK536KB 41.500.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Tủ đứng Trane. Model: MCV120BB/TTA120RD
Tủ đứng Trane. Model: MCV120BB/TTA120RD 126.900.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Tủ Đứng Trane. Model: MCV090BB/TTA100RD
Tủ Đứng Trane. Model: MCV090BB/TTA100RD 99.600.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Tủ Đứng Trane. Model: MCV090BB/TTA075RD
Tủ Đứng Trane. Model: MCV090BB/TTA075RD 88.750.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh​ Trane. Model: MCV060BB/TTK060KD
Máy Lạnh​ Trane. Model: MCV060BB/TTK060KD 66.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy lạnh Tủ Đứng Trane MCV120 - 13HP
Máy lạnh Tủ Đứng Trane MCV120 - 13HP 131.600.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy lạnh Tủ Đứng Trane MCV090 - 10HP
Máy lạnh Tủ Đứng Trane MCV090 - 10HP 119.600.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy lạnh Tủ Đứng Trane MCV048 - 5.5HP
Máy lạnh Tủ Đứng Trane MCV048 - 5.5HP 59.600.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao

MÁY LẠNH DẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ

MÁY LẠNH ÁP TRẦN

Máy Lạnh áp trần Trane. Model: MCX536GB5/TTK536KB5
Máy Lạnh áp trần Trane. Model: MCX536GB5/TTK536KB5 43.600.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh áp trần Trane. Model: MCX530GB5/TTK530LB5
Máy Lạnh áp trần Trane. Model: MCX530GB5/TTK530LB5 41.200.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh áp trần Trane. Model: MCX524GB5/TTK524LB5
Máy Lạnh áp trần Trane. Model: MCX524GB5/TTK524LB5 35.600.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh áp trần Trane. Model: MCX518GB5/TTK518LB5
Máy Lạnh áp trần Trane. Model: MCX518GB5/TTK518LB5 29.800.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh áp trần Trane. Model: MCX536GB5/TTK536KD5
Máy Lạnh áp trần Trane. Model: MCX536GB5/TTK536KD5 44.200.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh áp trần Trane. Model: MCX542GB5/TTK042KD5
Máy Lạnh áp trần Trane. Model: MCX542GB5/TTK042KD5 51.600.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy lạnh áp trần Trane. Model: MCX512GB5/TTK512LB5
Máy lạnh áp trần Trane. Model: MCX512GB5/TTK512LB5 25.600.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh Áp Trần Trane MCX060GB/TTK060KD
Máy Lạnh Áp Trần Trane MCX060GB/TTK060KD 66.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh áp trần Trane. Model MCX048GBTTK048KD
Máy Lạnh áp trần Trane. Model MCX048GBTTK048KD 57.600.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao

MÁY LẠNH MULTI

Hệ thống Multi đa điểm TTD & TTT
Hệ thống Multi đa điểm TTD & TTT 25.600.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao

MÁY LẠNH VRV, VRF

DÀN NÓNG VRF 36HP TMR360
DÀN NÓNG VRF 36HP TMR360 360.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
DÀN NÓNG VRF 34HP TMR340
DÀN NÓNG VRF 34HP TMR340 340.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
DÀN NÓNG VRF 32HP TMR320
DÀN NÓNG VRF 32HP TMR320 320.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
DÀN NÓNG VRF 30HP TMR300
DÀN NÓNG VRF 30HP TMR300 299.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
DÀN NÓNG VRF 18HP TMR180ADB
DÀN NÓNG VRF 18HP TMR180ADB 189.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Dàn Nóng Điều Hoà Trung Tâm Trane VRF 50HP TMR500
Dàn Nóng Điều Hoà Trung Tâm Trane VRF 50HP TMR500 498.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Dàn nóng điều hoà trung tâm Trane VRF 48HP TMR480
Dàn nóng điều hoà trung tâm Trane VRF 48HP TMR480 476.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Dàn nóng điều hoà trung tâm Trane VRF 46HP TMR460
Dàn nóng điều hoà trung tâm Trane VRF 46HP TMR460 453.200.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Dàn Nóng Điều Hoà Trung Tâm Trane VRF 44HP TMR440
Dàn Nóng Điều Hoà Trung Tâm Trane VRF 44HP TMR440 431.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Dàn nóng Máy lạnh trung tâm Trane VRF 42HP TMR420
Dàn nóng Máy lạnh trung tâm Trane VRF 42HP TMR420 419.600.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Dàn nóng điều hoà trung tâm Trane VRF 38HP TMR380
Dàn nóng điều hoà trung tâm Trane VRF 38HP TMR380 376.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh Trane Mini VRF 8.0 - 16 kW
Máy Lạnh Trane Mini VRF 8.0 - 16 kW 36.500.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao

THIẾT BỊ NGÀNH LẠNH

Động cơ quạt giải nhiệt chiller Trane MOT12628
Động cơ quạt giải nhiệt chiller Trane MOT12628 45.600.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
Motor Trane TRANE 024-1043
Motor Trane TRANE 024-1043 9.700.000 đ13.000.000 đ Tiết kiệm điện: Sao
Motor Trane No.024-1071
Motor Trane No.024-1071 6.800.000 đ10.790.000 đ Tiết kiệm điện: Sao
Motor dàn nóng máy lạnh Trane T400-06F
Motor dàn nóng máy lạnh Trane T400-06F 9.600.000 đ Tiết kiệm điện: Sao
Motor tủ đứng Trane 024-0972
Motor tủ đứng Trane 024-0972 5.600.000 đ Tiết kiệm điện: Sao
MOTOR MÁY LẠNH TRANE 024-2098
MOTOR MÁY LẠNH TRANE 024-2098 6.600.000 đ Tiết kiệm điện: Sao
Motor quạt dàn lạnh áp trần Trane
Motor quạt dàn lạnh áp trần Trane 2.960.000 đ Tiết kiệm điện: Sao
MOTOR TRANE T322-16B
MOTOR TRANE T322-16B 9.600.000 đ Tiết kiệm điện: Sao
Bảo vệ pha máy lạnh Trane
Bảo vệ pha máy lạnh Trane 2.690.000 đ Tiết kiệm điện: Sao
Remote Trane 024-1064
Remote Trane 024-1064 2.900.000 đ Tiết kiệm điện: Sao
Thermostat Trane 4 mạch Gas IN-024-0495-060
Thermostat Trane 4 mạch Gas IN-024-0495-060 6.600.000 đ Tiết kiệm điện: Sao
Máy nén Trane
Máy nén Trane 19.600.000 đ Tiết kiệm điện: Sao
Phin lọc dầu chiller Trane FLR01353
Phin lọc dầu chiller Trane FLR01353 13.600.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
Tiết lưu Trane
Tiết lưu Trane 23.600.000 đ Tiết kiệm điện: Sao
Tụ máy lạnh Trane
Tụ máy lạnh Trane 5.960.000 đ Tiết kiệm điện: Sao
Refnet (bộ chia gas ) Trane
Refnet (bộ chia gas ) Trane 2.360.000 đ Tiết kiệm điện: Sao
Cánh quạt tủ đứng Trane TTA120RD00RB 13hp
Cánh quạt tủ đứng Trane TTA120RD00RB 13hp 3.790.000 đ7.790.000 đ Tiết kiệm điện: Sao
Quạt( hướng tâm) dàn nóng Trane
Quạt( hướng tâm) dàn nóng Trane 3.960.000 đ Tiết kiệm điện: Sao
Cánh quạt (ly tâm) tủ đứng Trane
Cánh quạt (ly tâm) tủ đứng Trane 3.600.000 đ Tiết kiệm điện: Sao
Facebook Chat
zalo